Саркис Арутюнян

Мифы и легенды древней Армении

Էջերի քանակը: 256

Կազմ: կոշտ

Չափեր: 17x24

Լեզու: ռուսերեն

Տարի: 2007

Ռուսերեն թարգմանությամբ գրքում ամփոփված և ամբողջական պատկերացում է տրված տարբեր աղբյուրներում ցրված հայ հին առասպելների ու վեպերի մասին: Գիրքը բաղկացած է երեք մասից: Առաջին մասում ներառված են բնության հետ կապված առասպելները, երկրորդում՝ աստվածների և հերոսների մասին, իսկ երրորդում՝ հայոց հին վեպերը («Վիպասանք», «Պարսից պատերազմ», «Տարոնի պատերազմ»):

© 2020 www.arevik.am All Rights Reserved
Powered By